Styrelsen

StyrelsenOrdförande

Per-Olof Ekelund, 070-3745191


Sekreterare

Roland Söderström


Kassör

Sören Lundgren, 073-3113023


Ledamöter

Michael Andrén, 070-8208206

Bernt Johansson, 070-9680616

Per Bårring, 070-5235211

Johan Petersson, 070-5919114