Styrelsen

 

 

Ordförande

Per-Olof Ekelund, 070-3745191

 

Sekreterare

Roland Söderström

 

Kassör

Sören Lundgren, 073-3113023

 

Ledamöter

Michael Andrén, 070-8208206

Bernt Johansson, 070-9680616

Per Bårring, 070-5235211

Johan Petersson, 070-5919114

Copyright © 2012 . All Rights Reserved . webmaster@agefiber.se